FOTOS ANTIGUES:

oficis i tradicions

LES BASSES abans de cubrir-les (foto de Natividad Bono) TOREJANT AL CORRO (foto de Natividad Bono) LA BURRICADA DE SANT ANTONI. El matxo de l'esquerra el porta Manuel "Arnal", i a cavall, Miguel i Vicent. El del mig, Ricardet, i a cavall, Manolo i Eliseo. El de la dreta, el portave Salvador, i a cavall van Simón i Gabriel. (foto de Natividad Bono) Processó de SANT TOMÀS (foto de Natividad Bono) RONDA DELS QUINTOS. Es feia el 1 de gener i se repartien cigarros i magdalenes pel poble. Era la quinta de Celvino, Enrique... Els músics són (de esquerra a dreta): Felipe "Quilos" (castanyetes, i també era cantador); Antonio "Arlot"; Elias "Miambres"; Antonio "Parda"; Amador "de l'Hortet" (acordeó); Andrés "del mas de Bono"; Ramonet de "coia" (bandúrria) i Ramón "del Molí" (laüt). Els xiquets són: Benedicto (el de l'esquerra), Vito (el del mig), Samuel (a la dreta de tot), Toni (entre les cames de son pare) i Juan Ignacio (al coll de son germà Manolo); Màximo, saludant. (foto de Natividad Bono)
 
JOVENS DISFRESSADES (foto de Natividad Bono) FENT UN TRILL: L'home dret és Tomàs, els altres són: l'abuelo "Pardalero" i els seus fills, Tomàs (detràs), Consuelo (a l'esquerra de la foto) i Julia (la xicoteta) (foto de Natividad Bono) Marisol dient el "dicho" de l'Esperança, l'any 1954 aprox. (foto de Marisol Cerdà) SANT MARC. Són: Dretes: Matilde, Adelaida, Valera, Teresa (de La Cuba), Andrea i Manolita (de 'rojet'); davant: Aniceta, Ramona i Magdalena. (foto d'Adelaida Moles) ELS FAIXEROS, com l'Abuelo Joano, van ser molt importants en l'economia del nostre poble (foto de Mauricio)
Començant el ball. La parella de l'esquerra, Manuel Vinaixa i la seua dona Damiana; els de la dreta: Manuel Vinaixa i la seua dona, Victoria. Més a la dreta, l'agutzil, Salvador. Joves a la Plaça (no tenim més dades)

Torna a les FOTOS