Jutges de pau de Portell als segles XIX, XX i XXI


 

segles

segle XIX

1901-1919

1920-1935

1936-1939

1940-1943

1944-1952

1953-2000

segle XXI

biblio

alcaldes   secretaris   auxiliars administratius   jutges de pau   agutzils   metges   practicants   mestres   carters   capellans

Recull dels jutges de pau que hem trobat al Portell dels segles XIX, XX i XXI:

1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875.- Tomás Camañes Carceller (R. Civil)
1876
1877
1878.- Ramón Bono Segura (R. Civil)
1879
1880
1881
1882.- Domingo Ferrer Falcó (R. Civil)
1883
1884
1885.- Pedro Piquer Mestre (premsa)
1886.- Pedro Piquer Mestre (R. Civil)
1887
1888
1889.- Miguel Carceller Carceller (R. Civil)
1890.- Miguel Carceller (guia)
1891
1892
1893.- Joaquín Bono Royo, síndico (Eixarch)
1894.- Manuel Ansollés [Sorribes?], fiscal (guia)
1895
1896.- Bartolomé Ferrer Pastor (R. Civil)
1897.- Antonio Moles Bono (16/06, premsa)
1898.- Antonio Moles Bono?
1899.- Antonio Moles Bono (R.Civil); Miguel Carceller Pelaire [Peraire] (8/06, premsa)
1900.- Miguel Carceller (guia); Manuel Sorribes, fiscal (guia); Manuel Cruz Prades, síndico (guia)
1901.- Miguel Carceller Peraire?
1902.- Miguel Carceller Peraire?
1903.- Miguel Carceller Peraire (R. Civil)
1904
1905.- Manuel Antolí Falcó, fiscal (guia)
1906
1907
1908.- Miguel Sorolla (guia); Fermín Sorribes (fiscal)
1909
1910.- renovació de fiscals (15/7, premsa)
1911.- José María Camañes Marín, adjunt (6/04, premsa), José Marín Carceller, adjunt (6/04, premsa) i  Matías Royo Gascón, adjunt (6/04, premsa)
1912
1913.- Manuel Agut (Luisa)
1914.- Manuel Agut Monserrat?
1915.- Manuel Agut Monserrat (R. Civil)
1916
1917
1918
1919.- Pedro Piquer (Luisa); Pedro Piquer Mestre (R. Civil)
1920.- Pedro Piquer Mestre?
1921.- Pedro Piquer (guia); Javier Carceller, fiscal (guia)
1922.- Pedro Piquer Mestre (guia); Javier Carceller Ferrer, fiscal (guia); Manuel Rambla Monfort, síndico (guia)
1923.- Pedro Piquer Mestre (guia) (R. Civil); Javier Carceller Ferrer, fiscal (guia); Manuel Rambla Monfort, síndico (guia)
1924.- Pascual Bono Dalmau (guia); Simón Carceller Ferrer, fiscal (guia); Pascual Dalmau Camañes, síndico (guia)
1925.- Pascual Bono Dalmau (guia); Simón Carceller Ferrer, fiscal (guia)
1926.- Pascual Bono Dalmau (guia); Simón Carceller Ferrer, fiscal (guia)
1927.- Ramón Dolz Monfort (24/02, premsa, "juez sustituto")
1928.- Carlos Piquer
Canelles [Carceller] (16/08, premsa, "juez propietario")
1929.- Carlos Piquer Carceller (guia) (R. Civil); Miguel Martí Castel, fiscal (guia)
1930.- José Camañes Camañes (Luisa); Román Cruz Miñana (12/06, premsa); Pascual Bono Dalmau (18/06, premsa, "fiscal")
1931
1932.- Cirilo Tena (Luisa) (guia); Gabriel Estupiñá, fiscal (guia)
1933.- Cirilo Tena Monfort (gaceta)
1934
1935.- Victoriano Camañes (Luisa); José María Camañes Marín, "fiscal" (22/11, premsa)
1936
1937
1938
1939
1940
1941.- José Camañes Camañes (Luisa)
1942
1943.- José Camañes Camañes (R. Civil)
1944
1945
1946
1947.- Gabriel Estupiñá (Luisa); Gabriel Estupiñá Sabater (guia)
1948.- Gabriel Estupiñá Sabater (guia)
1949.- Gabriel Estupiñá Sabater?
1950.- Gabriel Estupiñá Sabater?
1951.- Gabriel Estupiñá Sabater?
1952.- Gabriel Estupiñá Sabater (R. Civil)
1953.- Gabriel Estupiñá Sabater?
1954.- Gabriel Estupiñá (guia)
1955
1956
1957.- Ramón Molinos Bono (Luisa)
1958.- Amador Dols (Luisa)
1959
1960.- Ricardo Altaba (Luisa)
1961
1962
1963.- José Ferrer Ripollés (Luisa)
1964
1965
1966
1967
1968.- Amable Bono (Luisa)
1969.- Ramón Estupiñá Camañes (Luisa)
1970
1971
1972
1973
1974
1975.- Miguel Milián (Luisa)
1976
1977
1978
1979
1980.- Asterio Mestre Vinaixa (Luisa)
1981
1982
1983
1984
1985.- Anselmo Carceller (Luisa)
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997.- María Felisa Repullés (?)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019.- José Camañes Agut (?)
2020.- José Camañes Agut
2021.- José Camañes Agut
2022.- José Camañes Agut
Alguns són María Felisa Repullés (finals dels 90); José Camañes (segle XXI)

[La bibliografia la trobareu consultant en l'any corresponent.]


 

segles

segle XIX

1901-1919

1920-1935

1936-1939

1940-1943

1944-1952

1953-2000

segle XXI

biblio

Guerra Civil:  1936   1937   1938   1939

15  entrevistes   Sarthou: Portell (1913)   més extractes:  Sarth.1   Sarth.2   Sarth.3   Sarth.4


www.portell.tk  -  portellweb@yahoo.es

Recopilació bibliogràfica i transcripcions de Jacint Cerdà