JOTES I FOLIES


Les folies són cada una de les estrofes de les jotes. Cada JOTA consta de 4 folies i una "despedida"; i cada FOLIA (o corranda) està feta per 4 versets de 8 síl·labes. En castellà a les folies els en diuen "coplas".

José Eixarch Frasno, al seu llibre de La Mata, ens dóna un possible origen àrab de la jota, creades per un tal ABEN-JOT, tesi que també hem sentit per les terres de l'Ebre, al sud de Catalunya, i defensada especialment pel grup de música tradicional Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries.

Hem posat entre parèntesi el poble on les hem sentides, tot i sabent que no són patrimoni de cap poble en particular. De fet, moltes tenen petites variacions en funció del lloc on les canten:

Si me poso a cantar folies

ne cantaré més de cent,

i a la boca les porto

nugades en una dent.

(Portell)

De cançons i de follies
us cantaré més de mil,
que les duc a la butxaca
lligadetes amb un fil.

(L'Empordà)

 Les organitzarem alfabèticament per facilitar que les pugueu trobar, i les que voreu en blau és perquè les hem anat afegint després de crear la secció. 


(Si teniu més informació sobre el tema, feu-nos-ho arribar; i si teniu més folies de la terra, per suposat que també us ho agrairíem)

CONTACTA


Folies en valencià
Folies en castellà
A la siarra vull anar
a vore a les cosidores,
que cusen sense didal
i tallen sense estisores.

(Portell)


Allà baix a la ribera
hi havie un sapo marraco
que als hòmens no die res
i a les dones: "que t'arrapo!"

(Portell)


Allà baix a la ribera
m'he deixat les espardenyes.
Mare no li ho digue al pare,
que demà aniré per elles.

(Portell)


Ana Maria la fea,
careta de xorritó,
ha caigut del llit a baix
i ha trencat el pixador.

(Portell)


Arremanga el teu camal
i voràs la polseguera,
voràs quina aigua ix
per la font de la pixera.

(Portell)


Balleu si voleu ballar,
no gasteu en compliments,
que después us pesarà
i se reganyareu les dents.

(Portell)


Dos burros tinc a la porta
que no paren de bramar.
Vaig a baixar-los la singla
pa poder-los albardar.

(de "picadillo", Portell)


Eixes faldetes roges

que portes pa cada dia,

guarda-te-les pals diumenges.

No sigues tan presumida.

(Portell)


El dimoni són les puces,
animal tan remenut,
que dormen en les fadrines
i jo que sóc gran no puc.

(Portell)


En la vida he rigut més
que un dia collint tomates,
a la voreta del riu
ballava un gat en sabates.

(Portell)


Jo sé una cançó
de fil de filó;
ma mare mongeta,
mon pare retó.

(Portell)


Les dones que són menudes,
la canal del cul els put,
la panxa les fa onades
i el cul "purruputuput".

(Portell)


Les fadrines que se casen
se pensen que van al cel.
Ixen del purgatori
i se posen a l'infern.

(Portell)


Les xiques de la Torreta
són moltes i valen poc,
pa torrar una sardina
l'arrastren per tot el foc.

(Portell)


Les xiques que són fadrines
van mes 'tieses' que conills,
i en arribar-se a casar,
valga'm déu quins jopetins!

(Portell)


Les xiques de l'Angresola
al cresol diuen candil,
a la finestra, ventana,
i al julivert, perejil.

(Portell, Vilafranca)


Les xiques de l'Angresola
s'han comprat una romana
pa pesar-se les mamelles
dos voltes a la setmana.

(Portell)


San Marcos Evangelista,
patrón de la borrachera;
Que el que no la pille al poble,
la pille a l'Albareda.

(Portell)


Si me poso a cantar folies

ne cantaré més de cent,

i a la boca les porto

nugades en una dent.

(Portell)


Una vella de mil anys
i una altra de mil cinc-cents
festejaven en dos fadrins
que en tenien mil nou-cents.

(Portell)


Us faré la despedida
en un rastre de pestetes.
Qui vullgue ballar, que balle,
i el que no, a fer punyetes.

(Portell)


A mi suegra la llevé

a feria de Extremadura

y no la pude vender

por aquella tocadura.

(Portell)


A tu puerta hemos llegado
cuatrocientos en cuadrilla.
Si quieres que nos sentemos
baja cuatrocientas sillas.

(Portell)


Al cielo me subiré
y contaré las estrellas
y me volveré a bajar
por las mismas escaleras.

(Portell)


El Barranco y la Albareda
son dos barrios devertidos,
no más tiene y una falta,
que se coge poco trigo.

(El Barranco, Cantavella)


El fandanguillo de Cadiz
una mujer lo compuso,
como es cosa de mujeres,
a todos les cae en gusto.

(Portell)


El once le dice al doce:
"Y el trece, ¿donde estará?
Pregúntaselo al catorce
y el quince te lo dirá.

(La Mata)


En esta calle que entramos
tiran agua y salen rosas.
Por eso la llamamos
"la calle de las hermosas".

(ronda, Portell)


En esta calle que entramos
tiran agua de sardinas.
Por eso la llamamos
"la calle de las gorrinas".

(ronda, Portell)


En medio de la plaza
hay una piedra redonda
para picar el tabaco
los mozos que van de ronda.

(La Mata)


En tu puerta me cagué
pensando que me querías
y ahora que ya no me quieres
trae la mierda, que es mía.

(Portell)


En tu puerta planté un pino
y en tu ventana una parra
........................(?)
........................(?)

(Portell)


Entre yo y mi compañero
y otro que le llaman Pena
no tenemos miedo a nadie
aunque esté la calle llena.

(Portell)


Era blanca como un cuervo,
reluce como una graja
parecía una albarda vieja
que la arrastran por la paja.

(de "picadillo", Portell)


Estoy como Sanalejos,
debajo de las escaleras,
esperando la ocasión,
y la ocasión nunca llega.

(Portell)


Hemos venido a rondar
y no nos han conocido.
Por la mañana dirán:
"forasteros habrán sido".

(Portell)


La jota nació en Valencia
y de allí vino a Aragón,
Calatayud fue su cuna,
a la orilla del Jalón.

(Eixarch, La Mata)


La jota se llama jota
porque la inventó Aben-Jot,
cuando de Valencia vino,
desterrado p'Aragón.

(Eixarch, La Mata)


Los que saben cantar bien
les salen pelos en el culo,
y yo, como canto mal,
no me ha salido ninguno.

(Mosquerola)


Pararemos, pararemos.
Haremos un buen parado.
Pararemos las guitarras
y echaremos un buen trago

(ronda, Portell)


Que viva el novio y la novia
y el cura que los casó,
viva los acompañantes
y también que viva yo.

(Portell)


Quien mucho duerme
legañas cría.
Los cojones calientes
y la bolsa fría.

(Portell)


Si tocan a misa, a misa.
Si tocan a baile, al baile,
Y si tocan al rosario,
que se lo recen los frailes.

(Portell)


Si vas a ver a la novia
primero písale el pie;
si se ríe, bien te quiere
y si no, desengáñate.

(Portell)


Tienes una cinturita
que anoche te la medí.
Con vara y media de tela
catorce vueltas le di.

(La Mata)


Tres cosas tiene la Cuba
que no las tiene Madrid:
el pozico, la balsica
y el perionico San Gil

(Portell, La Cuba)


Les daré la despedida
la que dan en Monteagudo,
que después de volver de leña
le quitan la albarda al burro.

(Portell)


Tornar a TRADICIONS