Ací pensem posar les cançonetes i demés jocs que se sol fer en els xiquets xicotets. Com per exemple:

PER PRENDRE'LS EL PÈL ALS XIQUETS

-L’altre dia va vindre el ‘obispo’ i vaig anar a missa, i a mitat missa va entar un conill, i per aquells passadissos, va entrar allí a on se canvie el capellà,... COM SE DIU EL QUARTO DE A ON IX EL CAPELLÀ?

-La sacristia.

-Calla tonto que ja ho sabia.

-Ja ja ja

 

-Endivina endivinalla, quin animal pon en palla?

-La gallina.

-Calla tonto que ja ho sabia.

-Ja ja ja

 

-Mira, per ahí van els dos germans

-Quins germans?

-Moquita i bufamans.

 

(quan fa fred i te refredes)

 

-Avui diuen que a la plaça han vist a l’home dels nassos. Tu l’has vist? L’home que té tants nassos com dies té l’any. Sempre ve el rader dia de l’any.

 

Per què el gat meneja la coa ?

Perquè la coa no pot menejar al gat.

 

 

La nit de Sant Joan s’ha de menjar formatge

pa que no mos piquen els cucs morts.

 

 

- Tinc fam!

- Pos pega un bram.

- Tinc set!

- Pija i beu al galet.

 

 

SABEU CANÇONETES DE BRESSOL? També les posariem.